Fra d. 21. marts 2024 vil Munck begynde at lægge fjernvarmerør ned i Valhøjs Alle. Det betyder at vejen spærres totalt fra Rødovrevej og op til og med Axelhøj.

Adgangen til Axelhøj og Christiansdal kan foregå via Rødager Alle eller Roskildevej (hvor afspærringerne fjernes i byggeperioden).

Der åbnes for beredskabet.

Tilladelser for afspærringen er indhentet hos Politiet og Vejmyndighederne.

Du kan læse omdelte informationsbrev ved at klikke her.

 

I forbindelse med etablering af fjernvarmeopsættes der en skraldeø på hjørnet af Christiansdal  (det røde område på billedet nedenfor).
Dette vil blive sat i drift hurtigst muligt og vil have en varighed af ca 2 måneder.

Der vil være tilgang med skraldeposer via fortov på den side med lige hus.nr. (den nordlige).

De berørte adresser er Valhøj Alle 5-9-20-6-8-12-14 og Rødovrevej  21-23

Placering af skraldeø

Ved spørgsmål er I velkomne til at ringe i dagtimerne til Ronni fra Munck Forsyningsledninger på telefonnummer: 2543 3120.