Drift af varmecentral

Til forskel fra mange andre varmeforsyninger ejer RKF normalt primærsiden af fjernvarmeinstallationerne i varmecentralerne (blokcentraler) hos storforbrugerne og udfører derfor drift og vedligeholdelse af disse installationer.

 

RKF foreskriver fabrikat, type og størrelse på udvalgte komponenter på fjernvarmesiden. Komponentliste kan rekvireres hos RKF.

Udvalgte komponenter på primærsiden, heriblandt energimåleren, er bygherreleverance. Bygherreleverancer afhentes efter aftale på RKFs lagerplads.
Komponenter skal til enhver tid kunne tåle fjernvarmens dimensioneringsforudsætninger for vandkvalitet, temperatur og tryk. Komponenter skal have en god kvalitet, der sikrer en funktionsdygtig stand.
Ventiler, termometre mm skal leveres og monteres på en sådan måde, at der kan udføres en forskriftsmæssig isolering.