Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

VEKS er et transmissionsselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber på Vestegnen med varme heriblandt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

 

VEKS er et non-profit selskab, hvor 11 kommuner, med ca. 370.000 indbyggere, hæfter solidarisk for VEKS’ økonomi.

VEKS leverer varme svarende til ca. 150.000 familiers varmeforbrug.

VEKS blev stiftet i 1984 og har leveret varme siden august 1987. Anlægget var fuldt udbygget i 1992.

VEKS forsynes med overskudsvarme fra affaldsforbrænding på KARA (Roskilde) og fra Vestforbrænding (Glostrup) samt kraftvarme fra samproduktion af el og varme fra Avedøreværkets blok 1 og 2.  Avedøreværkets blok 2 brænder fortrinsvis biobrændsler (halm og træpiller).

I 2006 blev et geotermisk anlæg (varmt vand fra undergrunden) taget i brug. VEKS er medejer af anlægget og aftager ca. 157 TJ (svarer til ca. ¼ af Rødovres forbrug).

Der er en høj forsyningssikkerhed i transmissionsselskabets område, idet 39 lokale kedelcentraler kan tages i drift som reserve og til supplerende forsyning i særlig kolde perioder.

I Rødovre har VEKS lejet Agerkærcentralen i højhusområdet af AAB for at kunne levere spidslast ved manglende forsyning.  I 2006 var centralen kun i drift i 30,6 timer som alle var testkørsel.

Ved manglende varmeleverancer kan der også trækkes på de københavnske værker via en ledning i Roskildevej og Damhus Boulevard. Dog leveres der i løbet af året mere varme til København end modsat.

VEKS leverer 100 % varme til RKF.

Klik her for at komme til VEKS' hjemmeside