Om fjernvarmeudrulningen i Rødovre

I slutningen af 2022 modtager boligejere i Rødovre et brev om deres muligheder for at blive koblet på fjernvarmen med oplysninger om tidshorisonten og andre relevante detaljer. Siden her svarer på de spørgsmål, der kan opstå og fortæller, hvordan du får svar på øvrige spørgsmål.

Krigen i Ukraine har ført til en energikrise, som på meget kort tid har øget interessen for at blive koblet på fjernvarmevarmenettet voldsomt. Det gælder både i Rødovre og i resten af landet, og det betyder også, at udrulningen ikke kan ske med den hastighed, man kunne ønske sig.

I det brev, som bliver sendt ud frem mod nytår, vil alle relevante informationer fremgå i forhold til, hvornår fjernvarmen kommer til de forskellige områder i Rødovre, om mulighederne for at blive koblet på og om de spørgsmål, der kan være i den forbindelse. Brevet bliver sendt ud til alle uden fjernvarme, uanset om man bor i et område, hvor der allerede er udlagt fjernvarme eller et område, hvor der endnu ikke er fjernvarme.

Ring kun i nødstilfælde

For den enkelte boligejer er den vigtigste information i sagens natur, hvornår man kan blive koblet på fjernvarmen. Den information fremgår af brevet, og tidsplanen kan ikke blive mere præcis, end den information, der fremgår af brevet. Derudover er det vigtigt at understrege, at ingen skal gøre noget selv for at få tilbuddet om at blive koblet på fjernvarmenettet så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Alle bliver kontaktet direkte, når arbejdet med at udbrede fjernvarmen nærmer sig deres område.

Du skal med andre ord ikke gøre noget selv – vi kontakter dig, når det nærmer sig.

Derfor er opfordringen også meget klar. Hvis du mangler information, så kan du finde svar her på siden og i brevet, som kommer inden årets udgang. Derfor opfordrer vi til, at man kun ringer til fjernvarmen, hvis alle andre muligheder er udtømte. Populært sagt vil vi meget hellere bruge kræfterne på at få fjernvarme frem så hurtigt som muligt til alle, der ønsker det, end på at tage telefoner. Hvis flere tusinde borgere begynder at ringe til os på samme tid, vil det være umuligt at svare alle inden for rimelig tid.

Mange faktorer presser udrulningen

Folketinget har besluttet, at fjernvarmen i Danmark skal være rullet ud til alle der ønsker det senest i 2028. Rødovre Kommune følger i sagens natur den plan, Folketinget har besluttet. Vi har lagt en plan for Rødovre, som lever op til Folketingets beslutning, men med det samme forbehold som gælder alle store anlægsprojekter i alle landets kommuner, som handler om, at vores samarbejdspartnere skal kunne leve op til forventningerne i planen. Derudover vil den enkelte husstand kunne opleve forsinkelser undervejs, som skyldes de samme faktorer, som kan presse den samlede udrulning.

Først og fremmest har energikrisen som nævnt udløst en enorm interesse i hele landet for at blive koblet på fjernvarmen. Det betyder, at stort set alle kommuner har sat fuld fart i arbejdet, og det skaber mangel på både den arbejdskraft, som skal udføre arbejdet og de materialer, som skal bruges.

For eksempel er der en ventetid på fjernvarmerør på op til ni måneder lige nu, hvor det normalt kan skaffes inden for kort tid. Det betyder, at de kommende fjernvarmekunder må vente til de nødvendige materialer kommer frem.

På samme måde er der rift om den arbejdskraft, som har de nødvendige kompetencer til arbejde med at udrulle fjernvarmen. Når næsten alle landets kommuner på samme tid sætter fuld fart i fjernvarmeudrulningen, er der ganske enkelt ikke nok arbejdskraft til at følge med efterspørgslen. På den måde kan der opstå ventetid, selv om både boligejeren og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er helt klar til at komme i gang med arbejdet.