Energimærkeordning

Love og regler om energimærkning:

I Bekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 af lov om bekendtgørelse af bygninger og i Lovbekendtgørelse nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger, kan du finde informationer om hvornår og hvordan der skal udføres energimærke af bygninger under salg/udlejning samt ved regelmæssig mærkning.

Du kan søge mere information på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og skrive ”energimærkning af bygninger” i søgefeltet (uden anførelsestegn).