Din måler

De fleste målere er forsynet med 230 volt fra installationen i varmecentralen. Nogle steder, er forsyningen hentet andetsteds fra, måske fra trappeopgangen eller fra et nærliggende kontor. Normalt er der trukket ledninger fra eltavlen og frem til måleren, men nogle steder har vi sat 2 "tilgangsbokse" op: Den ene er til måleren og den anden er til automatikken. Tilgangsboksen til måleren er ikke forsynet med HPFI-relæ, hvorimod tilgangsboksen til automatikken er.
Desværre har vi oplevet, at der er trukket strøm fra disse bokse til andre installationer i varmecentralen. Dette er imidlertid ikke lovligt og strider imod stærkstrømsreglementet. Derfor plomberer vi nu tilgangsboksene.

Over tid vil vi dog skifte alle fjernvarmemålere til batteriforsynede målere i samme takt som de trækkes ud til stikprøvekontrol.

Målerne er vores ejendom og må ikke åbnes uden vores tilstedeværelse. Vi har desværre også oplevet, at målerne har været åbnet af uautoriserede personer. For at sikre, at måleren til enhver tid måler rigtigt, må en måler ikke åbnes uden vores tilstedeværelse. Isætning af moduler udføres udelukkende af os. Målerne plomberes løbende.

Der er mulighed for at få adgang til målerens serielle værdier. Typisk koster installationen 1000 kr. excl. moms og så kan man få enten pulser, serielle data fra M-Bus eller fra datamodul (KMP-protokol).