Bestyrelse og udvalg

VEKS' bestyrelse er besat med politikere fra de 11 interessent kommuner. For Rødovre Kommune er p.t. valgt:

Bestyrelse:
Michel Berg (A)

VEKS' embedsmandsudvalg:
Søren Abild Laursen, forsyningsleder

Kundeforum i VEKS består af repræsentanter fra 19 lokale fjernvarmeselskaber. Fra Rødovre er p.t. udpeget:
Jan Kongebro (A)
Finn Jørsby (A)