Spørgsmål og svar om fjernvarmeudrulningen

Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål om fjernvarmeudrulningen i Rødovre.

 

Hvorfor har Rødovre Kommune ikke sørget for at få fjernvarmen rullet ud for lang tid siden?

Som situationen er lige for tiden i 2022, er der risiko for at planlagte udbygninger må sættes på pause. Nogle steder i landet har man fået så høje tilbudspriser fra de udførende entreprenører, at økonomien ikke længere hænger sammen.

Hvornår kan jeg blive koblet på fjernvarmenettet?

Alle borgere modtager et brev, som beskriver tidsplanen for udrulningen af fjernvarmen og dermed også, hvornår fjernvarmen når til dit område. Tidsplanen er også beskrevet på siden her. Tidsplanen er beskrevet så præcist, som det er muligt. Der er mange faktorer, som spiller ind i arbejdet, herunder en forventning om, at mange flere end tidligere ønsker at blive koblet på fjernvarmen, at der er høj efterspørgsel på både materialer og arbejdskraft og meget andet. Det betyder, at der kan være udsving, som ikke kan forudses, og derfor kan planen ikke blive mere præcis.

Hvorfor sætter I ikke mere fart i udrulningen?

Stort set alle kommuner har sat fuld fart i arbejdet med at udrulle fjernvarme, og det skaber mangel på både den arbejdskraft, som skal udføre arbejdet, og de materialer, som skal bruges. Der ligger et meget stort planlægningsarbejde før fjernvarme kan komme til din ejendom. Vejen er i forvejen fyldt op med mange andre forsyningsledninger som f.eks. vand, kloak, el, gas, tele og internet.

Hvorfor kan jeg ikke få et mere præcist tidspunkt for, hvornår jeg får fjernvarme?

Se spørgsmål 2. Når arbejdet med nedlægning af fjernvarmerør er i gang, er der ofte uforudsete ting som får betydning for tidsplanen. F.eks. andre og ukendte ledninger i vejen som der skal tages hensyn til, flere kunder som først meget sent har ønsket tilslutning, og vejrlig.

Hvad koster det?

I de områder hvor vi skal udbygge fjernvarme i de kommende år, giver vi kampagnerabat. Hvis du underskriver en bindende tilmeldingsaftale inden en nærmere fastsat frist, får du stikledningen med 100% rabat. Venter du med at underskrive til efter fristen, koster stikledningen 31.250 kr. inkl. moms.

Hvad er logikken bag rækkefølgen i udrulningen?

Det skal være økonomisk rentabelt at udbygge fjernvarme. For samfundet, men selvfølgelig også for selskabet (de eksisterende kunder) og de nye kunder. Derfor udbygges fjernvarmen først i de områder hvor der bliver det største varmesalg i forhold til investeringen i ledningsnettet. Typisk først i områder hvor husene er store, gamle og ligger tæt.

Hvad gør jeg, hvis jeg har et gammelt gasfyr, der skal udskiftes inden fjernvarmen kommer til mig?

Så kan du låne et mobilt gasfyr af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det koster ca. 15.000 kr. inkl. moms for transport og opstilling. Gasforbruget betaler du som hidtil. Du kan også kontakte de lokale VVS-installatører og høre om de har et lettere brugt gasfyr, der kan bruges.

Kan jeg være sikker på, at tidsplanen holder?

Rødovre Kommunale Fjernvarme arbejder efter Folketingets beslutning om, at alle der ønsker det, skal være koblet på fjernvarmen i 2028. Der er lagt en plan for Rødovre, som lever op til Folketingets beslutning, men med samme forbehold som gælder alle store anlægsprojekter i alle landets kommuner: At vores samarbejdspartnere skal kunne leve op til forventningerne i planen. I den forbindelse er der mange faktorer, som spiller ind i arbejdet, herunder en forventning om, at mange flere end tidligere ønsker at blive koblet på fjernvarmen, og at der er høj efterspørgsel på både materialer og arbejdskraft, hvilket kan skabe flaskehalse. Derfor kan der ikke udstedes endegyldige garantier, men det ligger fast, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning arbejder så hurtigt det overhovedet lader sig gøre med at udbrede fjernvarmen til alle, der ønsker det.

Hvad skal jeg gøre for at blive koblet på fjernvarmenettet?

Det hurtige svar er ’ingenting’. Det lidt længere svar er, at når muligheden for at blive koblet på fjernvarmen nærmer sig, så bliver den enkelte husstand kontaktet, så alle får mulighed for at tage stilling til, om de vil kobles på.

Er der noget, som jeg selv kan gøre for at komme hurtigere på fjernvarmenettet?

Nej. Planen for udrulningen ligger fast, og der er ikke mulighed for at fremskynde den proces mere end den udrulning, der er beskrevet. Det er klart, at hvis der på nogen måde opstår mulighed for at fremskynde arbejdet, så vil muligheden blive grebet, men det vil i så fald gælde den samlede plan og ikke enkeltboliger.

Risikerer jeg, at fjernvarmen ikke kommer?

Som situationen er lige for tiden i 2022, er der risiko for at planlagte udbygninger må sættes på pause. Nogle steder i landet har man fået så høje tilbudspriser fra de udførende entreprenører, at økonomien ikke længere hænger sammen.