Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Udbygningsområderne 1 og 3 godkendt

Komunalbestyrelsen godkendte udbygningsplanerne for Rødovre Kommuna...

Ingen prisstigninger i 2022

Ingen prisstigninger i 2022 Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynin...

Fjernvarme til Espely og Valhøj

Fjernvarmen er på vej til Espely kvarteret og Valhøj erhvervskvarter, og du har derfor mulighed for at få miljørigtig varme.

Tilslutningen vil være gratis i 2021 og 2022.
Det er ingen hemmelighed, at vi ønsker at få så mange med på fjernvarmenettet som muligt. For jo flere vi er, jo bedre kan vi udnytte de fordele, der er ved stordrift – til gavn for alle.

Læs mere

RKF blev oprettet i september 1985. og blev en selvstænding forsyningsafdeling, beliggende i Teknisk Forvaltning, men med egen bestyrelse. 

Fra 1.oktober 1986 begyndte RKF at levere varme til forbrugere syd for Roskildevej. Fra 1.oktober 1986 til 30.september 1987 blev varmen købt fra Agerkær-centralen (beliggende i højhuskvarteret), som havde en overkapacitet.

Siden 1.oktober 1987 er al varme leveret fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Rødovre producerer ikke selv varme og er derfor et distributionsselskab, som køber varme fra transmissionsselskabet og sælger den til brugerne.

1.juli 1989 var RKF's distributionsnet i store træk udbygget.

Rødovre Kommunes generelle Privatlivspolitik findes på rk.dk – https://www.rk.dk/privatlivspolitik/

Skal du grave?

Kontakt os inden og få at vide, hvor du må grave og hvor der ligger fjernvarmerør.

Graveanvisninger

Klagevejledning

Har du klaget til dit fjernvarme selskab, og har du ikke fået medhold?

Se klagevejledningen

Kort over forsyningsområder