CO2

CO2 udvikles hver gang der brændes noget af. Det er kun brint der ikke udvikler CO2. Men brint er dyrt at fremstille og kan slet ikke konkurrere med de fossile brændstoffer - endnu

Klima- og Energiministeriet kører i øjeblikket en kampagne der skal få os til at mindske CO2-udslippet. Faktisk udleder hver dansker 6 ton CO2 om året. Hvis man fylder en ballon op med den mængde CO2 en person udleder om året, skulle der 100 bassiner på størrelse med Islevbadet til at rumme ballonen.

Du kan komme på Klima- og energiministeriets hjemmeside ved at klikke her. Den er helt klart et besøg værd og giver nogle gode bud og råd omkring det at spare på CO2-udslippet.