Graddage

Graddage er et udtryk for de dage, der har en døgnmiddeltemperatur under 17°C. Hvis en døgnmiddeltemperatur f.eks. har været 12°C, så vil graddagetallet for det pågældende døgn være 5.

 

Graddagene indberettes hver måned og er typisk tilgængelige den 8. i hver måned. Når du logger ind på netaflæsning kan du se de aktuelle graddagetal i højre kolonne. Graddagene er beregnet til at du kan regne dit års eller månedsforbrug ud som nøgletal og sammenligne dem på tværs af årene. På den måde kan du se, om din fjernvarmeinstallation kører godt og at automatikken tager højde for de forskellige udetemperaturer.

Når du skal beregne dit normalårsforbrug bruger man graddagetallet for et normalår. Dette nøgletal er 3112 og er statisk.

Udregningen af normalåret foregår efter denne formel: årsforbruget * (((100-andelen i brugsvand)*(normalåret/aktuelle graddage for årsforbruget)+andelen i brugsvand)/100)

Lad os tage et eksempel:

Dit forbrug i 2007 var 3808,4 MWh og i 2006 4065,1 MWh. Andelen i varmtvandsforbruget er beregnet til 25% (det kan vi oplyse om) og graddagene for hhv 2007 og 2006 er hhv 2571 og 2740,7.

Dit normalårsforbrug bliver så:

2007 = 3808,4 * (((100-25)*(3112/2571,0)+25)/100) = 4409,43 MWh
2006 = 4065,1 * (((100-25)*(3112/2740,7)+25)/100) = 4478,14 MWh

Hvis det havde været helt ideelt ville de to tal have været det samme, men her kan vi altså se, at dit graddageforbrug i 2006 faktisk var højere end 2007.

Du kan finde mere om graddage på DMI's hjemmeside ved at klikke her.