Udrulningsplaner for fjernvarme i Rødovre

Baggrund

Alle helårsboliger i Rødovre får tilbudt fjernvarme inden for en årrække. Udrulningen er planlagt og arbejdet i fuld gang. Her på siden kan du se, hvornår udrulningen efter planen sker i dit område.

Beslutningen om at udrulle fjernvarmen blev truffet af Kommunalbestyrelsen i Rødovre allerede i 2010. Dengang stod statslige regler imidlertid i vejen for udrulningen – ikke bare i Rødovre, men i alle de kommuner, som ønskede at tilbyde fjernvarme.

Først i 2020 blev forhindringerne lempet, og det betyder, at mange kommuner på samme tid er gået i gang med at udrulle fjernvarme. Det har med andre ord ikke været muligt at komme i gang tidligere, og samtidig opstår der flaskehalse i forhold til at få rådgivere og entreprenører, når mange kommuner går i gang samtidig.

Ambitionen er, at udrulningen er færdig i 2030, men det forudsætter, at manglen på rådgivere og entreprenører ikke forsinker arbejdet.

Tidsplan

Arbejdet er delt op i fem områder, hvor fjernvarmen bliver udrullet de kommende år.

Udbygningsområde nord for Roskildevej – 2022-2026

Udbygningsområde Islev – 2024-2028

Udbygningsområde syd for Roskildevej 2022-2026

Udbygningsområde syd for Jyllingevej 2024-2028

Udbygningsområde nord for Jyllingevej – 2024-2028

På kortet nedenfor er områderne markeret ud fra de farver, som er angivet ovenfor.

Bor du i et område hvor vi allerede kan tilbyde fjernvarme, kan du selvfølgelig også få fjernvarme. Kontakt os på mail: e10164@rk.dk. Så sender vi en tilmeldingsaftale. Stikledningen koster 31.250 kr. inkl. moms.

Tilslutning og installation

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning tilbyder en brugervenlig løsning, hvor fjernvarmekunderne tilslutter sig en abonnementsordning. Det betyder, at du ikke selv skal investere i en udskiftning af naturgasfyret med en fjernvarmeenhed, ligesom det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, der servicerer og vedligeholder installationen – og udskifter den, når den er udtjent. Se mere ved at klikke her.

Du kan også selv investere i et fjernvarmeanlæg, som bl.a. kan finansieres via VEKS, som er Rødovre Kommunes fjernvarmeleverandør. Læs mere hos Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Priser

Det koster som udgangspunkt et tilslutningsbidrag at blive tilkoblet fjernvarmen (se aktuel pris på vores prisblad Takster (rodovrefjernvarme.dk)). Der kan være kampagnerabat under udrulningen hvis man tilmelder sig før en given dato. Det vil stå i omdelte foldere og i gældende takstblad.

Særligt om gamle gasfyr

Der er mulighed for at låne et naturgasfyr, hvis du har et gammelt gasfyr, som måske ikke kan holde, til fjernvarmen bliver etableret hos dig. Det gælder både, hvis du i første omgang sagde nej tak til fjernvarme i et område, hvor fjernvarmen allerede er udrullet, og nu gerne vil kobles på alligevel, eller hvis du bor Nord og Syd for Roskildevej. Her er det muligt at låne et naturgasfyr af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning i mellemtiden og derved undgå ekstraudgiften til et nyt naturgasfyr. Du skal selv betale transport og opstilling (ca. 15.000 kr.), mens fjernvarmeforsyningen sørger for nedtagning, når fjernvarmen bliver installeret.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive på e10164@rk.dk eller ringe på  3637 7250.