Afbrydelse af fjernvarmeforsyningen Irmabyen nord d. 16. september 2020

2. september 2020

Byggefelt 19 skal kobles på vores hovedledning. Vi er derfor nødt til at afbryde for fjernvarmeforsyningen for de ejendomme der ligger nord for Irmatårnet.

Afbrydelsen finder sted d. 16. september 2020 fra klokken 04.00 til 20.00.

Da vi skal skære ind på de eksisterende ledninger i Plantagevej vil der forekomme støj fra arbejdet allerede fra klokken 04.00.

Her nedenfor kan du se hvilke ejendomme der bliver berørt.