I slutningen af 2022 modtager boligejere i Rødovre et brev om deres muligheder for at blive koblet på fjernvarmen med oplysninger om tidshorisonten og andre relevante detaljer. Siden her svarer på de spørgsmål, der kan opstå og fortæller, hvordan du får svar på øvrige spørgsmål.

Krigen i Ukraine har ført til en energikrise, som på meget kort tid har øget interessen for at blive koblet på fjernvarmevarmenettet voldsomt. Det gælder både i Rødovre og i resten af landet, og det betyder også, at udrulningen ikke kan ske med den hastighed, man kunne ønske sig.

I det brev, som bliver sendt ud frem mod nytår, vil alle relevante informationer fremgå i forhold til, hvornår fjernvarmen kommer til de forskellige områder i Rødovre, om mulighederne for at blive koblet på og om de spørgsmål, der kan være i den forbindelse. Brevet bliver sendt ud til alle uden fjernvarme, uanset om man bor i et område, hvor der allerede er udlagt fjernvarme eller et område, hvor der endnu ikke er fjernvarme.

Ring kun i nødstilfælde

For den enkelte boligejer er den vigtigste information i sagens natur, hvornår man kan blive koblet på fjernvarmen. Den information fremgår af brevet, og tidsplanen kan ikke blive mere præcis, end den information, der fremgår af brevet. Derudover er det vigtigt at understrege, at ingen skal gøre noget selv for at få tilbuddet om at blive koblet på fjernvarmenettet så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Alle bliver kontaktet direkte, når arbejdet med at udbrede fjernvarmen nærmer sig deres område.

Du skal med andre ord ikke gøre noget selv – vi kontakter dig, når det nærmer sig.

Derfor er opfordringen også meget klar. Hvis du mangler information, så kan du finde svar her på siden og i brevet, som kommer inden årets udgang. Derfor opfordrer vi til, at man kun ringer til fjernvarmen, hvis alle andre muligheder er udtømte. Populært sagt vil vi meget hellere bruge kræfterne på at få fjernvarme frem så hurtigt som muligt til alle, der ønsker det, end på at tage telefoner. Hvis flere tusinde borgere begynder at ringe til os på samme tid, vil det være umuligt at svare alle inden for rimelig tid.

Mange faktorer presser udrulningen

Folketinget har besluttet, at fjernvarmen i Danmark skal være rullet ud til alle der ønsker det senest i 2028. Rødovre Kommune følger i sagens natur den plan, Folketinget har besluttet. Vi har lagt en plan for Rødovre, som lever op til Folketingets beslutning, men med det samme forbehold som gælder alle store anlægsprojekter i alle landets kommuner, som handler om, at vores samarbejdspartnere skal kunne leve op til forventningerne i planen. Derudover vil den enkelte husstand kunne opleve forsinkelser undervejs, som skyldes de samme faktorer, som kan presse den samlede udrulning.

Først og fremmest har energikrisen som nævnt udløst en enorm interesse i hele landet for at blive koblet på fjernvarmen. Det betyder, at stort set alle kommuner har sat fuld fart i arbejdet, og det skaber mangel på både den arbejdskraft, som skal udføre arbejdet og de materialer, som skal bruges.

For eksempel er der en ventetid på fjernvarmerør på op til ni måneder lige nu, hvor det normalt kan skaffes inden for kort tid. Det betyder, at de kommende fjernvarmekunder må vente til de nødvendige materialer kommer frem.

På samme måde er der rift om den arbejdskraft, som har de nødvendige kompetencer til arbejde med at udrulle fjernvarmen. Når næsten alle landets kommuner på samme tid sætter fuld fart i fjernvarmeudrulningen, er der ganske enkelt ikke nok arbejdskraft til at følge med efterspørgslen. På den måde kan der opstå ventetid, selv om både boligejeren og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er helt klar til at komme i gang med arbejdet.

 

FAKTA: Få svar på dine spørgsmål her

 1. Hvorfor har Rødovre Kommune ikke sørget for at få fjernvarmen rullet ud for lang tid siden?

Rødovre Kommune besluttede for over ti år siden en plan for udrulning af fjernvarme til alle, der ønsker det, og var dengang klar til at sætte arbejdet i gang. Desværre stod statslige regler i vejen, og det betød, at vi ikke kunne komme i gang. Reglerne blev først lempet for nylig og gjorde det dermed muligt at sætte planen i værk. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning satte straks arbejdet i gang, og arbejdet foregår på fuld styrke lige nu.

 1. Hvornår kan jeg blive koblet på fjernvarmenettet?

Alle borgere modtager et brev, som beskriver tidsplanen for udrulningen af fjernvarmen og dermed også, hvornår fjernvarmen når til dit område. Tidsplanen er også beskrevet på siden her. Tidsplanen er beskrevet så præcist, som det er muligt. Der er mange faktorer, som spiller ind i arbejdet, herunder en forventning om, at mange flere end tidligere ønsker at blive koblet på fjernvarmen, at der er høj efterspørgsel på både materialer og arbejdskraft og meget andet. Det betyder, at der kan være udsving, som ikke kan forudses, og derfor kan planen ikke blive mere præcis.

 1. Hvorfor sætter I ikke mere fart i udrulningen?

Stort set alle kommuner har sat fuld fart i arbejdet med at udrulle fjernvarme, og det skaber mangel på både den arbejdskraft, som skal udføre arbejdet, og de materialer, som skal bruges. Der ligger et meget stort planlægningsarbejde før fjernvarme kan komme til din ejendom. Vejen er i forvejen fyldt op med mange andre forsyningsledninger som f.eks. vand, kloak, el, gas, tele og internet.

 1. Hvorfor kan jeg ikke få et mere præcist tidspunkt for, hvornår jeg får fjernvarme?

Se spørgsmål 2. Når arbejdet med nedlægning af fjernvarmerør er i gang, er der ofte uforudsete ting som får betydning for tidsplanen. F.eks. andre og ukendte ledninger i vejen som der skal tages hensyn til, flere kunder som først meget sent har ønsket tilslutning, og vejrlig.

 1. Hvad koster det?

I de områder hvor vi skal udbygge fjernvarme i de kommende år, giver vi kampagnerabat. Hvis du underskriver en bindende tilmeldingsaftale inden en nærmere fastsat frist, får du stikledningen med 100% rabat. Venter du med at underskrive til efter fristen, koster stikledningen 31.250 kr. inkl. moms.

 1. Hvad er logikken bag rækkefølgen i udrulningen?

Det skal være økonomisk rentabelt at udbygge fjernvarme. For samfundet, men selvfølgelig også for selskabet (de eksisterende kunder) og de nye kunder. Derfor udbygges fjernvarmen først i de områder hvor der bliver det største varmesalg i forhold til investeringen i ledningsnettet. Typisk først i områder hvor husene er store, gamle og ligger tæt.

 1. Hvad gør jeg, hvis jeg har et gammelt fyr, der skal udskiftes inden fjernvarmen kommer til mig?

Så kan du låne et mobilt gasfyr af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det koster ca. 15.000 kr. inkl. moms for transport og opstilling. Gasforbruget betaler du som hidtil. Du kan også kontakte de lokale VVS-installatører og høre om de har et lettere brugt gasfyr, der kan bruges.

 1. Kan jeg være sikker på, at tidsplanen holder?

Rødovre Kommunale Fjernvarme arbejder efter Folketingets beslutning om, at alle der ønsker det, skal være koblet på fjernvarmen i 2028. Der er lagt en plan for Rødovre, som lever op til Folketingets beslutning, men med samme forbehold som gælder alle store anlægsprojekter i alle landets kommuner: At vores samarbejdspartnere skal kunne leve op til forventningerne i planen. I den forbindelse er der mange faktorer, som spiller ind i arbejdet, herunder en forventning om, at mange flere end tidligere ønsker at blive koblet på fjernvarmen, og at der er høj efterspørgsel på både materialer og arbejdskraft, hvilket kan skabe flaskehalse. Derfor kan der ikke udstedes endegyldige garantier, men det ligger fast, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning arbejder så hurtigt det overhovedet lader sig gøre med at udbrede fjernvarmen til alle, der ønsker det.

 1. Hvad skal jeg gøre for at blive koblet på fjernvarmenettet?

Det hurtige svar er ’ingenting’. Det lidt længere svar er, at når muligheden for at blive koblet på fjernvarmen nærmer sig, så bliver den enkelte husstand kontaktet, så alle får mulighed for at tage stilling til, om de vil kobles på.

 1. Er der noget, som jeg selv kan gøre for at komme hurtigere på fjernvarmenettet?

Nej. Planen for udrulningen ligger fast, og der er ikke mulighed for at fremskynde den proces mere end den udrulning, der er beskrevet. Det er klart, at hvis der på nogen måde opstår mulighed for at fremskynde arbejdet, så vil muligheden blive grebet, men det vil i så fald gælde den samlede plan og ikke enkeltboliger.

 1. Risikerer jeg, at fjernvarmen ikke kommer?

Som situationen er lige for tiden i 2022, er der risiko for at planlagte udbygninger må sættes på pause. Nogle steder i landet har man fået så høje tilbudspriser fra de udførende entreprenører, at økonomien ikke længere hænger sammen.