Tidsplan

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet i Udbygningsområde 1 og 3

December 2021: Byrådet har godkendt udbygning af fjernvarmenettet.

Januar 2021: Udbyningsområderne 1 og 3 skifter status fra at være områder der forsynes med gas til at være områder der forsynes med fjernvarme

Forår 2022: Rådgiverudbud

Resten af 2022 samt primo 2023: Valgt rådgiver detailprojekterer udbygningen

2023: Den reelle udbygning starter

Ultimo 2026: Udbygningen er færdig.