Sikring af eksisterende fjenvarmerør på byggepladser

Min. jorddække 0,50m 

Områder med kørsel med almindelige entreprenørmaskiner som f.eks. lastbiler og gravemaskiner. 
Jorddække skal bestå af velkomprimeret grus. På udlagte køreveje lægges tillige køreplader

Min. jorddække 0,35m   

Områder uden belastning fra lastbiler og entreprenørmaskiner.

Min. sidestøtte 1,0m   

Beregnes individuelt ved rørdimensioner større end ø139 mm. Særlige krav ved bøjninger.

Max frigravning 10m 

Sikrer fjernvarmerørene mod udbøjning i rørgraven.

Punktvis fiksering   

Hvis frigravning af rørene ikke kan undgås, skal der pr. 12 m udføres en punktvis fiksering ved omkring fyldning med komprimeret grus:    
Min. 3 m (trace), og min. 0,4 m jorddække.

Fjernvarmetraceet skal være afmærket i hele byggeperioden. Entreprenøren vedligeholder afmærkningen.

RKF skal til enhver tid have adgang til ventilbrønde på området.

Entreprenøren skal uden udgift for RKF rydde arbejdsarealet over fjernvarmerørene i tilfælde af nødvendige ledningsarbejder i byggeperioden. Rydningen omfatter også nødvendig flytning af mandskabsskure, materialelager, jorddepoter mm.