Krydsning ved underboring

Inden skydning med jordraket skal fjernvarmerørene frigraves. RKF skal syne krydsningen.

Krydsning med styret underboring uden frigravning af fjernvarmerørene accepteres efter skriftlig tilladelse. Tilladelse gives på RKF´s skema. Dette indebærer bl.a. at RKF er tilstede på arbejdspladsen, når krydsningen sker og lægningsdybden på den krydsende ledning registreres.