Anmeldelse

Der må ikke udføres jord- eller anlægsarbejde indenfor en afstand på 2,00 m fra centerlinien af fjernvarmeledningerne uden forudgående aftale med RKF. Ledningsoplysninger fås på Teknisk Forvaltning, og RKF påviser ledningerne på stedet.