Måler

De fleste målere er forsynet med 230 volt fra installationen i varmecentralen. Nogle steder, er forsyningen hentet andetsteds fra, måske fra trappeopgangen eller fra et nærliggende kontor. Normalt er der trukket ledninger fra eltavlen og frem til måleren, men nogle steder har vi sat 2 "tilgangsbokse" op: Den ene er til måleren og den anden er til automatikken. Tilgangsboksen til måleren er ikke forsynet med HPFI-relæ, hvorimod tilgangsboksen til automatikken er.
Desværre har vi oplevet, at der er trukket strøm fra disse bokse til andre installationer i varmecentralen. Dette er imidlertid ikke lovligt og strider imod stærkstrømsreglementet. Derfor plomberer vi nu tilgangsboksene.

Målerne er vores ejendom og må ikke åbnes uden vores tilstedeværelse. Vi har desværre også oplevet, at målerne har været åbnet af uautoriserede personer. For at sikre, at måleren til enhver tid måler rigtigt, må en måler ikke åbnes uden vores tilstedeværelse. Isætning af moduler udføres udelukkende af os. Målerne plomberes løbende.

Der er mulighed for at få adgang til målerens serielle værdier. Typisk koster installationen 1000 kr excl. moms og så kan man så enten pulser, serielle data fra M-Bus eller fra en RS232 udgang.

Din installation

Som bruger skal du holde øje med din installation.

Du skal regelmæssig kontrollere, at temperaturer, tryk og niveau altid er i overensstemmelse med anlæggets drift. Vi anbefaler, at du tilser installationen mindst en gang om ugen og gerne hver dag. Check at alting lyder som det skal og at ingen af ovennævnte faktorer ser unormale ud. Skriv gerne ned på papir så du kan sammenholde værdier gennem et helt år. Så får du meget hurtig en indikation om tilstanden på installationen og kan fange et unødigt spild inden det løber løbsk.

Ifølge lov om Energimærkning af ejendomme skal der foreligge en driftsjournal i varmecentralen. Journaler skal sendes til den konsulent som udfører den lovpligtige mærkning af bygningen. Du kan se hvordan en journal kan se ud ved at klikke her.

Hvis du ønsker en gennemgang af din installation med os med henblik på en driftsoptimering er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan bidrage med gode råd og løsninger der måske kan bringe dit anlæg i "bedre form". Du kan finde telefonnumre ved at klikke her.

Styring af fremløbstemperaturen

De fleste steder ejer Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) automatikken til at styre fremløbstemperaturen i varmekredsen, men enkelte kunder kan godt have installeret en eller flere underliggende automatiksystemer.

RKF vedligeholder kun den automatik der tilhører selve veksleren.

Automatikken er en normalt fungerende enhed der ikke behøver løbende justeringer. Men synes du alligevel, at det kniber med at få varmen til at passe med den aktuelle udendørstemperatur kan man justere lidt på "varmemesterknappen". Hvis du ikke ved hvordan, er du meget velkommen til at kontakte Frank Eltong. Du skal selvfølgelig også ringe til os hvis det slet ikke virker. Du kan finde telefonnumre her.