Vidste du...

At din fjernvarmeinstallation er meget driftsikker? Det er uhyre sjældent at en fjernvarmeinstallation går istykker og skulle det ske, så er der altid en person fra personalet der har vagt. I rigtigt mange tilfælde er det en pumpe der er blevet slukket eller en sikring der er sprunget. I sjældnere tilfælde kan det være en pumpe eller en motorventil der er brændt af, og så kræver det en blikkenslager.

At hvis en transformatorstation fra DONG falder ud, så vil trykket på fjernvarmen forsvinde og der vil ikke komme varme frem til forbrugerne. I de tilfælde er det bare at have en god portion tålmodighed og lidt varme tæpper. Når strømmen kommer tilbage starter fjernvarmen automatisk op. Der kan dog godt gå et stykke tid før alle får varme igen for der er 180 brugere der skal have varme.

At Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har 25 km rør - dels som hovedrør - dels som stikledninger.

At Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) ikke selv har noget varmeværk men køber al varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

At din måler bliver elektronisk aflæst hvert 6. minut.