Energimærkeordning

Love og regler om energimærkning:

I Bekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og I Bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger, kan du finde informationer om hvornår og hvordan der skal udføres energimærke af bygninger under salg/udlejning samt ved regelmæssig mærkning.

Du kan søge mere information på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og skrive ”energimærke” i søgefeltet (uden anførelsestegn).